୨୦୨୨ T20 ବିଶ୍ୱକପ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ ୟୁଏଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲ।।ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯ।ଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରୁ କ୍ରିକେଟର ଏହି ମହ।ସମର ଆରମ୍ଭ ହେବ।ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ…