Browsing Tag:

Silver Medal in World Archery Championship

ସ୍ପୋର୍ଟସ୍

ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପୁଅକୁ ତୀରନ୍ଦାଜରେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଟିକେଟ

ପ୍ରବୀଣ ଯାଦବ। ଏହି ନାଁକୁ ହାତ ଗଣତି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ।ମୂଲିଆ ବାପାର ପୁଅ।ଏବେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ତୀରନ୍ଦାଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦଳଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ୍ ଜିତି ହାତେଇଛନ୍ତି…