ପ୍ରବୀଣ ଯାଦବ। ଏହି ନାଁକୁ ହାତ ଗଣତି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ।ମୂଲିଆ ବାପାର ପୁଅ।ଏବେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ତୀରନ୍ଦାଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦଳଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ୍ ଜିତି ହାତେଇଛନ୍ତି 2020ଟୋକିଆ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ।୧୪ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ତୀରନ୍ଦାଜରେ…