ବଲିଉଡରେ ଚାଲିଛି ବିବାହ ଋତୁ। ଲଭବର୍ଡ ଦୀପବୀରଙ୍କ ପରେ ଡିସେମ୍ବର ୨ରେ ନିକଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ଦେଶୀଗର୍ଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା। ଏହା ଭିତରେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଯୋଡିଙ୍କ ବିବାହ ଖବର। ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଲହନିଆଁ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜିନ୍ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ପାରିଲେନି ରାହୁଲ୍…