Browsing Tag:

mayurabhanj court

Featured/ ନ୍ୟୁଜ୍

ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ୧୯ ବର୍ଷ ଜେଲ୍!

ଜେଲରେ ୧୯ ବର୍ଷ!ସେ ପୁଣି ଦୋଷୀ ନୁହେଁ,ବରଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ।୧୯ ବର୍ଷ ଜେଲରେ କାଟିଲା ପରେ ଆଇନର ବିଚାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ।ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ପ୍ରମାଣ ହେବା ପରେ ସେ ଯେତିକି ଖୁସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି…