ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତିର ବୁଢ଼ିଆଣି ଜାଲ ଭିତରୁ ସଂଗ୍ରାମର ଅଳନ୍ଧୁକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲାଭଳି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ସ୍ୱର ପ୍ରତିଧ୍ୱନୀତ ହୁଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ତାଙ୍କ ମହାନତାର ମୃଦଙ୍ଗ,କୀର୍ତ୍ତିର କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଶପ୍ରେମର ପଦଧ୍ୱନୀ ଓ ସେବାର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନୀ। ସ୍ୱାଧିନତାର ରକ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟରେ…