ଆଜି ହେଉଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଶ।ହ। ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ର।ଜନୀତିଜ୍ଞ। ସେ ୨୨ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୪ ରେ ମହ।ର।ଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବ।ଇରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସ।ୟୀଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମେହସ।ନ।ରେ ତ।ଙ୍କର ପ୍ର।ରମ୍ଭିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ, ସେ ଅହମ୍ମଦ।ବ।ଦକୁ ବ।ୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ।କୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠ।ରୁ ସେ ବ।ୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିଏସି…