Browsing Tag:

Indonesia

Featured/ ନ୍ୟୁଜ୍/ ପଲିଟିକ୍ସ

‘ଡାକୋଟା’ ପାଇଁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ନା ବିଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକୋଟା ?

ସେଦିନ କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ କେହିଜଣେ  ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାଜି ଏକ ନୁଆ ଇତିହାସର ମଙ୍ଗଧାର ସାଜିବ।ଘଡିକରେ ବଦଳାଇ ଦେବ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରେ  ଯୋଡି ଦେବ  ଏକ ଅଚିରା ଫର୍ଦ୍ଦ।୧୯୪୭ ମସିହା ଜୁଲାଇ୨୧,…