Browsing Tag:

reliance

Featured/ ନ୍ୟୁଜ୍

ଜିଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର !

ଜିଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୁଆ ପ୍ଲାନ୍  ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ।ଜିଓ ୧ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।ଏହି ପ୍ଲାନ ମାଇ ଜିଓ ଆପରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସିମକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ…