କେବେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଥିବା ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ,ଏବେ ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର।ହିମେଶ ରେସମିୟାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ‘ହାପି ହାର୍ଡି ଆଣ୍ଡ ହୀର’ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି।ଏହି ଫିଲ୍ମର ଏବେ ଦୁଇଟି ଗୀତ ରିଲଜ୍ ହୋଇଛି।ଦୁଇ ମାସ ପୁର୍ବରୁ ‘ତେରି ମେରି କାହାନି ’ଗୀତ ଆସିଥିଲା ‘ଆସିକ୍ ମେ ତେରି’…