ଦୌଡ଼ରାଣୀ ପି. ଟି. ଉଷା। କିଏ ବା ତାଙ୍କୁ ନଜାଣେ। ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ। ପି.ଟି. ଉଷା କେବଳ ନାଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୁନିଆରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପି.ଟି. ଉଷା। ଦେଶର ଜଣେ ନାଁକରା ଓ ସଫଳ ଆଥଲେଟ୍।…