ମୋବାଇଲ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନେଟ୍ୱର୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଶରେ 5G ସେବାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ୪ଟି ସହରରେ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିଶଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ପରି ଭାରତରେ…