ପ୍ରଥମ ଥର IPL ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ଇତିହାସ ରଚିଥିବା RCB ଟିମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଲଗାତର ୧୩ ଥର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା(Royal Challengers Bangalore) ଚଳିତ ଥର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ତ୍ୱରେ ୨୦୦୮ ରେ  IPLରେ ପାଦ ଥାପି ପ୍ରଥମ…