ବଲିଉଡ ମୁଭିରେ କିସ୍ ସିନ୍ ବିନା ଫିଲ୍ମର କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ହିରୋ-ହିରୋଇନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଲିପ୍ ଲକ୍ ଚୁମ୍ବନ କଥା ଉଠିଲେ କେତୋଟି ଫିଲ୍ମର ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ଚାଲି ଆସେ। ହିମାଂଶୁ ରାୟ ଓ ଦୀପିକା ରାନୀପୁରୁଣା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଅନସ୍କ୍ରିନ୍…