ବଲିଉଡ ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଓଡିଶା ଖେଳାଳୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ୨୦୦୭ରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୨ ଜଣ ଆଦିବାସି ପିଲା ରଗବୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପରେ ଭାଗ ନେଇ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଅଣ୍ଡର ୧୪ ରଗବି…