କୋହେନୁର୍ ହୀରା…ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ।ଏହାର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ଦୌଡରେ ଅନେକ ଦେଶ ନିଜକୁ ଦାବୀଦାର ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରୀଟେନ୍ କିନ୍ତୁ କୋହେନୁର୍ ହୀରାକୁ ଫେରେଇବା ପାଇଁ କୌଣଷି ମତେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ।କୋହେନୁର୍ ହୀରାର ମାଲିକାନା ଦୌଡରେ ଅନେକ…