ଜେଲରେ ୧୯ ବର୍ଷ!ସେ ପୁଣି ଦୋଷୀ ନୁହେଁ,ବରଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ।୧୯ ବର୍ଷ ଜେଲରେ କାଟିଲା ପରେ ଆଇନର ବିଚାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ।ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ପ୍ରମାଣ ହେବା ପରେ ସେ ଯେତିକି ଖୁସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘଦିନର  ଜେଲଦଣ୍ଡ।ବର୍ଷବର୍ଷ ପରିବାରଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଥିବା ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ…