ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମାୟାବତୀଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ।ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ନରହି ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ଗଠନ କରି  ଏହି ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ପରିଚୟ।ମାୟାବତୀ ତ ନିଜ ଦଳକୁ ଜାତିୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ  ଅଣ୍ଟା ବି ଭିଡିଛନ୍ତି।କେତେବେଳେ ଗଠବନ୍ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିତ ସରକାରରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇ ସତ୍ତା…