ମାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ମେରୀ। ମଣିପୁରର ଝିଅ, ଭାରତର ମଣି। ବକ୍ସିଂ କୁଇନ୍‌ ମେରି କମ୍। ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ବୟସ ଛୁଇଁଲାଣି ୩୫, ୩ପିଲାର ମାଅ ସେ। ତଥାପି ବକ୍ସିଂ ରିଂରେ ତାଙ୍କ ମୁଥରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବକ୍ସର ଚିତପଟାଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍‌ ହୋଇ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ…