ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରର ପାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପି ଚାଲିଥିଲା। ବିଦେଶୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଭାରତ ତ୍ରାହିତ୍ରାହି ଡ଼ାକିଥିଲା। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି,ରାଜନୀତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରେଜ ଦଖଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଶର ଶାସନଭାର ହାତକୁ ନେଇ…