ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟଙ୍କ କ୍ରେଜ୍। ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝଲକ୍ ପାଇବାକୁ ପାଗଳ ହୋଇପଡନ୍ତି। କେବେ କେବେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଭିଡ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ବଡିଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଘରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ବଡିର୍ଗାଡ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଛାଇ ଭଳି ରହିଥାନ୍ତି…