ପ୍ରକୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ବରଦାନ ଟସର ପୋକ। ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଟସର ଚାଷୀ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ଟସର’ର ଚାହିଦା, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଦେଶ ଡ଼େଇଁ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ହିସାବରେ ଟସର ତିଆରି ରେଶମ ଏବେ…