ପ୍ରତେକ ଜାତି ତଥା ଦେଶର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି। ଦେଶ ମାତୃକାର ବନ୍ଦନ ସହିତ ତାର ମହାନୀୟତାତାକୁ ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାଏ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ। ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ରହିଛି। ଯାହାକୁ…