ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଧିରେଧିରେ ଏସବୁ ଉଜୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନ୍ଦିର ମାଳୀନି ସହରରେ ମନ୍ଦିର ଅସୁରକ୍ଷିତ। ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର। ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ…