ରତନ ଟାଟା ଭାରତର ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା । ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଡିତ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ଗହଳିରେ ସେ ଏକ ଗହୀରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ସୁଦୁରପ୍ରସାରୀ। ମାନବିକତାର ମହାନାୟକ,ଉଦାରତାର ଓଦା ଉଦାହରଣ,ମହାନୀୟତାର ମହାନ ଚେହେରା ଭାବେ  ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ  ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମାତ୍ର ସବୁଥିରେ ଅମାପ…