ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ଆଇରନ୍ ଲେଡ଼ି ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ମହିଳା ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ରାଜନୀତିରେ ତିଷ୍ଠି ରଖିବାରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ସହାୟିକା। ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ଆଗରେ ଅନେକ ହାର ମାନୁଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ…