ଫୁଲ ଆଉ କଥା କହିବନି, କି ଜୀବନ ଯମୁନାରେ ବି ଆଉ ଜୁଆର ଉଠିବନିଏବେ ସବୁ କିଛି ନୀରବ, ନିଶ୍ଚଳ ନିଷ୍ପନ୍ଦ। ଏ ସବୁକୁ ଖୁବ୍ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିବା କେହିଜଣେ ଏବେ କେବଳ ସ୍ମୃତିରେ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିବା ସେ କଳାକାର ଜଣକ ଏବେ ଗାଢ…